20/06/2024
Регион/Свет

Светски ден на филозофијата

Светскиот ден на филозофијата се одбележува секој трет четврток од ноември. Филозофијата е проучување на природата на реалноста и постоењето, на она што е можно да се знае, како и за вистинското и погрешното однесување. Доаѓа од грчкиот збор филозофија, што значи „љубов кон мудроста“. Тоа е едно од најважните полиња на човечката мисла, бидејќи се стреми да влезе во самото значење на животот.

Светскиот ден на филозофијата беше востановен во 2002 година од страна на УНЕСКО (Организацијата на ОН за образование, наука и култура) со следните цели:

  1. да ја обнови националната, субрегионалната, регионалната и меѓународната заложба за филозофијата;
  2. да се поттикне филозофската анализа, истражување и студии за главните современи проблеми и ефективно да одговори на предизвиците со кои се соочува човештвото денес;
  3. да се подигне јавната свест за важноста на филозофијата и нејзината критична употреба во изборите што произлегуваат од многу општества од ефектите на глобализацијата или влезот во модерноста;
  4. да ја оценува состојбата на наставата за филозофијата ширум светот, со посебен акцент на нееднаквиот пристап;
  5. да ја нагласи важноста на универзалноста на наставата по филозофија за идните генерации.

WebOhrid