15/07/2024
Регион/Свет

Меѓународен ден на лицата со хендикеп

Годишното одбележување на Меѓународниот ден на лицата со хендикеп беше прогласено во 1992 година од страна на Генералното собрание на Обединетите нации резолуција 47/3. Целта е да ги промовира правата и благосостојбата на лицата со посебни потреби во сите сфери на општеството и развојот, да ја зголеми свеста за состојбата на лицата со инвалидност во секој аспект на политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот.

Градејќи се со повеќе децении работа на ОН во областа на инвалидитетот, Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, усвоена во 2006 година, дополнително ги унапредуваше правата и благосостојбата на лицата со попреченост во спроведувањето на Агендата за одржлив развој од 2030 година и други меѓународни рамки за развој, како што се Рамката Сендаи за намалување на ризиците од катастрофи, Повелбата за вклучување на лицата со инвалидност во хуманитарна акција, Новата урбана агенда и Агендата за акција во Адис Абеба за финансирање на развојот.

Темата за 2017 година е: „Трансформација кон одржливо и еластично општество за сите“.

Агендата 2030 се заложува дека „нема да остави никој зад себе“. Лицата со посебни потреби, како корисници и агенти за промени, можат брзо да го следат процесот кон инклузивен и одржлив развој и да промовираат еластично општество за сите, вклучително и во контекст на намалување на ризикот од катастрофи и хуманитарна акција и урбан развој. Владите, лицата со посебни потреби и нивните репрезентативни организации, академските институции и приватниот сектор треба да работат како „тим“ за да ги постигнат целите за одржлив развој.

WebOhrid