Светски ден на почвата

Меѓународната унија за почвени науки (IUSS), во 2002 година ја усвои резолуцијата со која го предложи 5-ти декември како Светски ден на почвата да ја прослави важноста на почвата како критична компонента на природниот систем и како суштински придонесувач за благосостојбата на човекот. Во декември 2013 година, Генерално собрание на Обединетите нации го прогласи 5-ти декември како Светски ден на почвата.

Кампањата има за цел да ги поврзе луѓето со почвите и да ја подигне свеста за нејзината критична важност во нашите животи. Почвата е суштински ресурс и витален дел од природната средина од која се произведува поголемиот дел од глобалната храна.

Исто така, почвата обезбедува простор за живеење за луѓето, како и суштински екосистемски услуги, кои се важни за регулирање и снабдување со вода, регулирање на климата, зачувување на биолошката разновидност, секвестрација на јаглерод и културни услуги. Но, почвите се под притисок од зголемувањето на населението, повисоките барања за храна и конкурентната употреба на земјиштето. Околу 33% од нашите глобални почви се деградирани, а креаторите на политиките ширум светот ги истражуваат можностите да го прифатат одржливиот развој преку целите за одржлив развој.

WebOhrid