Во отсуство на соодветен сообраќаен знак може да се ротира било кој!?!

Во тек е реконструкцијата на тротоарот на улицата „Сирма Војвода“ во Охрид, се поставуваат бехатонки од кружниот тек на пресекот со улицата „Питу Гули“ до Градската болница. Возилата треба да ги заобиколат истоварените бехатонки налево, а во отсуство на соодветен сообраќаен знак превртен е сосема друг знак.

WebOhrid