17/04/2024
Македонија

Владата ја назначи Рената Младеновска за в.д. директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Владата на денешната седница за в.д. директорка на Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја назначи Рената Младеновска.

Младеновска на оваа позиција доаѓа од Центарот за јавно здравје – Скопје каде има повеќегодишно институционално искуство како специјалист по хигиена и здравствена екологија во Одделението за хигиена со здравствена екологија.

Младеновска воедно е асистент на Медицинскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ каде што е и докторанд. Таа има специјализација по хигиена со здравствена екологија на Катедрата по хигиена со здравствена екологија при Медицинскиот факултет, и завршени постдипломски студии за здравствен менаџмент.

Младеновска е авторка на повеќе публикации и презентации од областа на јавното здравје и безбедност на храна, како и менаџмент во здравството, а во соработка со повеќе меѓународни институции е активен учесник на повеќе конгреси, обуки и симпозиуми врзани со јавно-здравствена проблематика како и HACCP контролен систем за безбедност во храна.