Ажурирана анализа на неисплатена државна помош за минимална плата од стана на работодавачите корисници на оваа помош (30.07.2020 / 20:20)

Компании на кои им е исплатена државна помош за минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Преземете ја ажурираната табелата во PDF или EXCEL формат.