22/04/2024
Охрид

Дефект на уличното осветлување во Подмоље, екипите работат на негово остстранување

Поради настанат дефект на уличното осветлување во село Подмоље, делови од селото од вчера се без улично осветлување. Екипите се на терен и работат на отстранување на дефектот.

Поради комплексноста на дефекот се очекува најдоцна до понеделник да се нормализира уличното осветлување во делови од селото Подмоље.


WebOhrid / 03.09.2022 / Општина Охрид