28/02/2024
Македонија

Добитници на стипендија „Борис Трајковски“ за академската 2018/2019 година

1. Аџиевски Владо
2. Бајалска Георгиевска Маја
3. Волчкова Надја
4. Данова Калајџиева Лина
5. Димоски Звонко
6. Ивановска Александра
7. Ивановски Владимир
8. Илиев Дарко
9. Илиева Наташа
10. Кочовски Божидар
11. Милошеска Даниела
12. Пандиловски Глигор
13. Рајковиќ Драган
14. Спасевска Грујевска Марија
15. Стојановска Ана
16. Стојановски Даниел
17. Тасевски Атанас
18. Тодоров Марко
19. Тодоровска Ана
20. Шотаровски Новица