13/06/2024
Македонија

Договорен проект за користење на нуклеарни технологии за идентификација на изворите на аерозагадувањето

Денеска, заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули оствари работна средба со директорот за програмски менаџмент во Меѓународната агенција за атомска енергија (IAEA) Томоко Фурусава.

Имено, Меѓународната агенција за атомска енергија спроведува регионални проекти за поддршка на медитеранските држави во областа на усогласување на системите за следење на загадувањето на воздухот и создавање на заедничка база на податоци во рамките на кои се планирани и проекти за Македонија.

На средбата е договорена реализација на проектот: „Идентификација на извори на аерозагадување со користење на нуклеарни технологии“.

Ова е прв национален проект на Министерството за животна средина и IAEA кој ќе се фокусира на зајакнување на административните капацитети на Министерството во идентификација на составот на цврстите честички во воздухот и подготовка на Национална студија за определување на извори на загадување во поглемите градови во државата.

Во рамките на проектот ќе се набави опрема и инструменти кои користат нуклеарни технологии што ќе се употребуваат во анализа на составот на фракции на ПМ честичките. Оваа технологија досега не се користела во Македонија, а податоците ќе се искористат за воспоставување на моделирање и определување на главните извори на загадување со што ќе се овозможи приоретизација на мерките за подобрување на квалитетот на воздухот.