Голем број награди за учениците од „Живко Чинго“ на општинскиот натпревар по математика

Учениците од ОУ „Живко Чинго“ – Велгошти освоија голем број награди на општинскиот натпревар по математика кој се одржа на 29.02.2020 година во просториите на ФТУ Охрид.

Под водство на наставничката Катерина Бошкоска, тие освоија голем број награди и тоа: 3-та награда за учениците Јован Маркоски IX одд. Анастасија Кецкароска IX одд. и Петар Ристески VI одделение. Пофалници добија Бојана Билкова VI одд. Маја Буџакоска VIII одд. и Александар Трпески IX одделение.