Известување – улица „Абас Емин“

Во  САБОТА  17.07.2021 година, Општина Охрид  ќе врши градежни активности (завршен слој асфалт) на ул. „Абас Емин“ – потег од пресек на улицата „Абас Емин“  со Булевар „Туристичка“ до пресек  на ул. „Абас Емин“ со ул. „Охридска Бригада“.

Улицата ќе биде целосно затворена за сообраќај поради непречено одвивање на градежните активности кои ќе ги изведува АД „Илинден“– Струга .

Се молат сите учесници во сообраќајот да се избегнува  овој дел  за сообраќај додека траат градежните активности  и да се отстранат паркираните возила.