Јавен увид во нацрт буџетот на Општина Охрид и програмите за работа на општинската администрација

На третата седница на Советот на Општина Охрид, одржана на 5 декември 2017 година, советниците ги изгласаа нацрт програмите за работа на општинската администрација и нацрт буџетот за 2018 година. Јавната расправа ќе се одржи на 14 декември во 12 часот во големата сала на Општина Охрид.

НАЦРТ – БУЏЕТ ЗА 2018 (zip)
НАЦРТ – ПРОГРАМИ ЗА 2018 (zip)