24/04/2024
Македонија

м-р Магдалена Несторовска именувана за државна секретарка во МВР

На вчерашната седница, Владата на Република Северна Македонија, на предлог на министерот за внатрешни работи, ја именуваше м-р Магдалена Несторовска за државна секретарка во Министерството за внатрешни работи.

М-р Несторовска ја извршуваше истата функција и во периодот од 2017-2020.