18/05/2024
Охрид

Познати добитниците на училишни и студентски стипендии за лица со посебни потреби и ретки болести

По претходно распишан конкурс,  Општина Охрид доделува ученички, студентски како и стипендии  за лица запишани на магистерски и докторки студии на државните и приватните училишта и универзитети во Р. Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби во Општина Охрид.  Стипендијата се доделува за период од 9 месеци во учебната 2021/22 година.

ДОБИТНИЦИ НА УЧИЛИШНИ И СТУДЕНСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ И РЕТКИ БОЛЕСТИ


WebOhrid / 24.02.2022 / Општина Охрид