17/04/2024
Охрид

Познати се добитниците на финансиски средства од буџетот на Општина Охрид за програми и проекти од јавен интерес

Во врска со објавен Јавен повик бр. 09 – 473/2 од 15.01.2018 година за финанисрање на програми и проекти од јавен интерес на Општина Охрид за 2018 година, познати се добитниците на финансиски средства, распределени од Буџетот на Општина Охрид за 2018 година.

Претставниците на здруженијата на граѓани и институции кои се избрани за доделување на финансиски средства, се повикуваат во рок од три работни дена, почнувајќи од 17.04.2018 година (вторник) од 08 – 16 часот, да дојдат во Секторот за образование за да ги потпишат Договорите за учество во финансирање на програми и проекти.

ДОБИТНИЦИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС