19/05/2024
Охрид

Прекин на јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2022

Се известува јавноста дека поради целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува Јавниот Повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2022 година.

Јавниот повик беше објавен на 30-ти март 2022 година, согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година.


WebOhrid / 15.06.2022 / Општина Охрид