21/05/2024
Охрид

Расчистени уште две мапирани депонии

Екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец” расчистија уште две мапирани депонии на територијата на општина Охрид.

расчистена дива депонија во близина на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо”

расчистена дива депонија на ул.„Марко Цепенков”

Согласно Програмата за работа за 2022 год. се спроведоа активности за тековно одржување на јавната чистота на јавните површини во селата Велгошти и Лескоец.


WebOhrid / 02.03.2022 / Општина Охрид