Расчистени уште две мапирани депонии

Екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец” расчистија уште две мапирани депонии на територијата на општина Охрид.

расчистена дива депонија во близина на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо”

расчистена дива депонија на ул.„Марко Цепенков”

Согласно Програмата за работа за 2022 год. се спроведоа активности за тековно одржување на јавната чистота на јавните површини во селата Велгошти и Лескоец.


WebOhrid / 02.03.2022 / Општина Охрид