Република Северна Македонија и на Wikipedia

По официјалната употреба на името Северна Македонија, денес и Wikipedia го промени името на нашата земја од Република Македонија во Република Северна Македонија.

https://en.wikipedia.org/wiki/North_Macedonia

Поимот Македонија сега е само географски и историски регион на Балканскиот полуостров.

Покрај промената на името, како втор официјален јазик во Република Северна Македонија додаден е албанскиот јазик.

WebOhrid