17/07/2024
Охрид

Решение од Јавен повик за користење средства од буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортските терени на ЈП „Билјанини Извори“ за 2024

Врз основа на Јавниот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на Ј.П. ,,Билјанини Извори”-Охрид, кој беше објавен на 03.01.2024 година, донесено е следното решение:

РЕШЕНИЕ ОД ЈАВЕН ПОВИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ПРЕКУ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ НА ЈП ,,БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ”-ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА