Светски ден на поезијата

Поезијата ја потврдува нашата заедничка човечност откривајќи ни дека многу поединци, насекаде во светот, делат исти прашања и чувства. Поезијата е потпора на оралната традиција и со текот на вековите може да комуницира со своите најдлабоки вредности на различните култури.

Во одбележувањето на Светскиот ден на поезијата, 21 март, УНЕСКО ја препознава уникатната способност на поезијата да го дофати креативниот дух на човечкиот ум.

Одлуката за прогласување на 21 март како Светски ден на поезијата беше усвоена за време на 30-та сесија на УНЕСКО која се одржа во Париз во 1999 година.

Една од главните цели на Денот е да се поддржи јазичната разновидност преку поетски израз и да им понуди на загрозените јазици можност да бидат слушнати во нивните заедници.

Одбележувањето на Светскиот ден на поезијата е, исто така, со цел да го охрабри враќањето на усната традиција на поетски рецитали, да се промовира учењето поезија, да се врати на дијалогот меѓу поезијата и другите уметности како што се театарот, танцот, музиката и сликарството, и да им се даде поддршка на малите издавачи и создавање атрактивна слика за поезијата во медиумите, така што уметноста на поезијата веќе нема да се смета за застарена форма на уметност, туку она кое му овозможува на општеството како целина да се врати и да го наметне својот идентитет.

WebOhrid