Кампања за паметно енергетско планирање: „Еко енергетска иднина – да ја планираме заедно!“

Центарот за истражување и информирање за животната средина “Еко-свест”, во соработка со “The Nature Conservancy (TNC)” и Македонската академија на науките и уметностите, почнува

Read more

Мајер-Рокитански-Кастер-Хаузер синдром

Мајер–Рокитански–Кастер–Хаузер синдром / Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndrome MKБ: Q 51.0/ Q 52 Преваленца/распространетост: 1/5-10.000 Мајер–Рокитански–Кастер–Хаузер (МРКХ) синдромот претставува ретка конгенитална болест

Read more