17/04/2024

конкурс

Охрид

Ликовен и литературен конкурс во соработка со охридските основни училишта на тема „Есента со своите најубави бои блика, во полиња и градини на берба ве вика“

Согласно Одлуката за усвојување на измените на Програмата на одделението за заштита и влијание на животната средина за 2022 год.на

Read More
Охрид

Конкурс за доделување стипендии на талентирани ученици од прва година, запишани во средните училишта во општина Охрид за учебната 2021/2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот

Read More
Охрид

Конкурс за доделување награди и признанија во изборот на најуспешни спортисти, тренер и спортска екипа на Охрид за 2021

Врз основа на член 3 од Правилникот за критериумите, условите  и постапката за избор на „Најдобрите од спортот во општина Охрид“, градоначалникот

Read More
Охрид

Конкурс за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП „Билјанини Извори“

Општина Охрид согласно Одлуката за спроведување на мерки за субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на ЈП ,,Билјанини

Read More