18/04/2024

општина охрид

Охрид

Јавен повик за прибирање на барања за користење на средства од буџетот на Општина Охрид за 2022 година, наменети за реализација и финансирање на програма за заштита на потрошувачите на општина Охрид

Врз основа на Програмата за заштита на потрошувачите на oпштина Охрид за период 2022-2023 година (“Службен гласник на општина Охрид”

Read More