Избрани најдобрите творби на конкурсот: „Сонце, плодови и лисја црвени и златни насликани на најубавото есенско платно“

Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни и ликовни трудови. Од пристигнатите

Read more

Со сугестии и предлози младите да учествуваат во креирање на младинската стратегија на општината

Процесот на креирање на Младинска стратегија на општина Охрид се одвива согласно предвидената динамика и планираните активности. По успешната работилница

Read more

Градоначалникот на Охрид и градоначалничката на Огроџењец потпишаа Договор за партнерска соработка

Врз основа на Одлуката за збратимување на Охрид и полскиот град Огроџењец која беше донесена од страна на Советот на

Read more