Решение за формирање на општинска комисија за утврдување на исполнетоста на условите за трансформација на работниот однос на вработените во образовните институции

Градоначалникот на општина Охрид, Кирил Пецаков по номинациите добиени од Министерството за образование и наука и СОНК, донесе решение за

Read more

Општина: Нејасна е потребата и желбата за прибирање на ситни политички поени на Локалниот огранок на партијата Левица во Охрид

Општина Охрид испрати реакција до медиумите во врска со соопштението од Левица ЛО Охрид. „Нејасна е потребата и желбата за

Read more

Конкурс за доделување стипендии на талентирани ученици од прва година, запишани во средните училишта во општина Охрид за учебната 2021/2022

Врз основа на член 50, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 5/02) Градоначалникот

Read more

Соопштение за организирање на повторена јавна анкета и јавна презентација за детален урбанистички план за УЗ 9 од урбан блок 9.1 , опфат 2 – дел 1, нацрт план 2013 – 2023

Согласно член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11,

Read more