Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за купување велосипеди на подрачјето на општина Охрид во 2020 година

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на

Read more

Прекин на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2020 година

Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува

Read more

Јавен повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2020 година

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на

Read more

Повик за поднесување на понуди (ППП) Проект за подобрување на општинските услуги (MSIP) кредит бр. 8651-MK MSIP-NCB-095-19

Повик за поднесување на понуди (ППП) РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ (MSIP) Кредит бр. 8651-MK MSIP-NCB-095-19

Read more

Јавен повик за поднесување барања за субвенционирање на опрема и услуги во локалното земјоделство и сточарство

Во согласност со Годишната програма на Секторот за туризам и локален економски развој предвидено e субвенционирање на набавка на опрема

Read more

Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за проектот CONSE-PP

   MK:  Општина Дебрца објавува Повик за поднесување на понуди за Репродукција на комуникациски, информативни и едукативни материјали за  проектот CONSE-PP  EN:

Read more