Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ЛУПД за формирање на ГП на дел од КП 487/1 КО Долно Лакочереј вгр и КП 6483/10 КО Охрид 4

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10,

Read more

Света литургија за Вознесение Христово – Спасовден во горно Лакочереј

Дебарско-кичевската епархија ги известува своите православни верници дека на 06 јуни 2019 година (четврток), во манастирот „Вознесение Христово – Свети

Read more

Градоначалникот Стојаноски присуствуваше на одбележувањето на празникот Спасовден

На денешното одбележување на големиот верски празник Вознесение на Господ Исус Христос – Спасовден, што се одржа во манастирот „Вознесение

Read more