23/07/2024
Регион/Свет

Универзален ден на детето

Универзалниот ден на детето беше основан во 1954 година од страна на Обединетите нации и се слави на 20 ноември секоја година. Денот има цел за промовирање на меѓународното заедништво, свеста кај децата во светот и подобрување на детската благосостојба.

20-ти ноември е важен датум, бидејќи тоа е датумот кога во 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои Декларацијата за правата на детето. Тоа е исто така датумот од 1989 година кога Генералното собрание на ОН ја усвои Конвенцијата за правата на детето. Почнувајќи од 1990 година, Универзалниот ден на децата ја одбележува годишнината од усвојувањето на декларацијата и конвенцијата за правата на децата.

Мајките и татковците, наставниците, медицинските сестри и докторите, владините лидери и активистите од граѓанското општество, верските и старешините во заедницата, корпоративните магнати и медиумските професионалци, како и младите луѓе и децата, можат да играат важна улога во правењето на Универзалниот ден за деца релевантен за нивните општества, заедници и народи.

Универзалниот ден на детето ни нуди на секој од нас инспиративни влезни точки за застапување, промовирање и прославување на правата на децата, преведување во дијалози и активности кои ќе создадат подобар свет за децата.

За да го прослават годинешниот Универзален ден на децата, УНИЦЕФ ги покани децата од целиот свет да ги преземат клучните улоги во медиумите, политиката, бизнисот, спортот и забавата за да ја изразат својата поддршка за милиони свои врсници кои се необразовани и незаштитени на 20 ноември.

WebOhrid