21/05/2024
Охрид

Видео презентација на опремата за делување во зимски услови, наменета за Планинската спасителна служба

Видео презентација на опремата за делување во зимски услови, наменета за Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид.

Оваа најсофистицирана опрема е од огромно значење за успешно делување, како и за зголемување на мобилноста, безбедноста и ефикасноста на спасителните тимови. Набавена е со финансиски средства од Европската Унија, преку ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија, во рамки на проектот „Нови можности за безбеден зимски авантуристички туризам“.


WebOhrid / 09.03.2022 / Планинска спасителна служба