05/03/2024
Македонија

Владата на РМ со сите свои капацитети е во целосна функција и во служба за граѓаните

Обврските и должностите кон Собранието на Република Македонија, како и пред граѓаните, Владата целосно ги исполнува, вклучително и обврската  за редовно одговарање на пратенички прашања.

Претседателот на Владата на Република Македонија редовно присуствува на овие собраниски сесии и целосно ја презема одговорноста да ја претставува работата на Владата во сите нејзини аспекти и да одговори на пратеничките прашања. Таа обврска ја исполнуваат и сите останати членови, министри и заменици министри во Владата на РМ. Понекогаш нивните обврски, работни посети и службени ангажмани на терен се совпаѓаат со парламентарните сесии посветени на пратеничките прашања. Во такви ситуации нивните обврски се исполнуваат според постапката за соодветна замена или за писмен одговор на пратеничките прашања во најкус можен рок.

Владата на Република Македонија останува посветена на одговорно однесување кон Собранието, кое граѓаните на земјата го очекуваат од сите институции и релевантни политички субјекти.