26/05/2024
Охрид

Времена забрана за паркирање на возила на улицата „Марко Цепенков“

Општина Охрид започна со реконструкција на дел од улицата „Марко Цепенков“ – потег од кружна крстосница со улица „Питу Гули“ до кружна крстосница со ул. „Момчило Јорданоски“.

Заради непречено одвивање на градежните активности, се известуваат и воедно сите учесници во сообраќајот од ден 23.03.2023 година и понатака, да не ги паркираат своите возила на овој потег.


WebOhrid / 23.03.2023 / Општина Охрид