Времено се затвора автобуската постојка кај зградата Печијаре

Поради зголемената фреквенција на сообраќај, а со цел безбеден и проточен сообраќај, од 17 јули времено ќе биде затворена автобуската постојка на булеварот „Туристичка“ кај зградата Печијаре.

Патниците ќе можат да ја користат автобуската постојката на истиот булевар, кај „Тим Маркет“.