19/05/2024
Македонија

Започна тематската седница посветена на младински политики

Започна тематската седница посветена на младински политики кои Владата ги имплементира и ќе ги имплементира во иднина. На седницата, заедно со претставници на младинските организации, се разгледуваат доставените, предлог-политики, посветени на унапредување и подобрување на животот на младите во земјава.

https://www.youtube.com/watch?v=4lesmSF9BVA