14/06/2024
Македонија

МНР: Доколку вашиот престој во странство станува нерегулиран, обратете се до министерството

Доколку сте затекнати во странство заради COVID-19, а вашиот престој станува нерегулиран или веќе е спротивен на законските прописи на државата каде сте се нашле, обратете се до Министерството за надворешни работи.

Одредени земји воведуваат посебни регулативи заради кризата. 

На следниот линк се објавени контакти и повеќе информации: https://mfa.gov.mk/page/1706/covid-19