Активности за одбележување на Светскиот ден и Неделата за борба против СИДА

1-ви декември Светскиот ден за борба против СИДА и Неделата на борба против СИДА (1-7.12.2019), Црвен крст Охрид во соработка со Опција Охрид и Центар за јавно здравје Охрид го одбележува со низа активности кои се во рамки на светската кампања под мотото “ROCK THE RIBBON TOGETHER”.

Со цел да се подигне нивото на свеста во јавноста за СИДА и изрази поддршка на оние кои што живеат со ХИВ, на 1 декември Црвен крст Охрид и Центар за јавно здравје Охрид на градскиот плоштад Св.Климент Охридски од 12-14 ч. ќе имаат свој пункт од каде волонтери на Црвен крст Охрид на минувачите, на вработените и посетителите во градските кафулиња, маркети, продавници, ќе им ставаат црвени панделки како универзален симбол за свеста дека СИДА-та постои и како поддршка на оние кои живеат со СИДА. Ќе се дели и едукативен материјал, кондоми и корисни совети за начинот на превенција и заштита од ХИВ/СИДА. Предвидено е и доверливо, анонимно и бесплатно тестирање за вирусот на ХИВ со брзи-рапид тестови каде секој заинтересиран ќе може да го дознае својот ХИВ статус.

Во основните и средните училишта дистрибуирани се типизирани предавања со цел учениците да се запознаат со основните знаења за вирусот на ХИВ, начин на пренесување и заштита.

Во текот на Неделата на борба против СИДА едукаторите за СИДА на Црвен крст Охрид ќе реализираат интерактирвни едукативни предавања, работилнци и трибини за младите во просториите на Црвен крст Охрид и во училиштата. Во соработка со Центар за јавно здравје Охрид и Опција Охрид предвидени се и едукативни работилници во казнено поправните установи во Охрид и Струга.

Активностите кои секоја година се организираат по повод Светскиот ден за борба против СИДА и Неделата на борба против СИДА имаат за цел да го свртат вниманието на јавноста за значењето на превенцијата и раното откривање на инфекцијата со ХИВ вирусот.

И оваа година активностите во кампањата за борба против ХИВ/СИДА се поддржани од Canadians for Children at Health Risk од Канада.