13/07/2024
Македонија

ЦИВИЛ: Интересите и добробитта на децата мора да бидат на прво место!

ЦИВИЛ уште еднаш предупредува на штетните последици од (продолжување) на штрајкот во образованието врз развојот на децата. Одлуката на СОНК да го прекине штрајкот и да продолжи наставата, но по одредени притисоци од членството повторно да го продолжи, упатува на политички, односно партиски мотивирано дејствување. Уште посериозен е проблемот што штрајкот веќе до сега ги загрози правата на децата, на што предупреди и УНИЦЕФ, како и ЦИВИЛ во претходното соопштение (Да за повисоки плати, но не врз грбот на децата!).

ЦИВИЛ како организација за човекови права и слободи во чија работа веќе 23 години се вградени заложбите за социјална правда и недискриминација, ја изразува поддршката за барањата за повисоки плати на работничките и работниците во сите сектори. Оттаму, ЦИВИЛ принципиелно се залага за повисоки плати за вработените и во образованието. Но не врз грбот на децата, односно ученичките и учениците во основните и средните училишта! Тие имаат фундаментално право на образование.

ЦИВИЛ уште еднаш упатува јавно барање до сите инволвирани страни во штрајкот на училиштата на прво место да ги стават интересите и добробитта на децата, а не сопствените, а уште помалку партиските интереси.

Децата не се должни да ги трпат последиците од лошите состојби во образованието и барањата за повисоки плати. Децата и нивните семејства не се должни да ги трпат импровизациите што се најавуваат за надополнување на изгубените часови. Ваквиот однос кон децата мора да престане!

Ставот на ЦИВИЛ, како и на многубројни семејства со кои организацијата стапи во контакт во текот на изминатите денови, останува ист:

Интересите на децата мора да бидат на прво место!

Воедно, ЦИВИЛ ја информира јавноста дека од повеќе општини низ земјата дојдоа извештаи за непримерен притисок врз дел од наставниот кадар да се приклучи кон штрајкот. Според изјавите на наставниците кои се обратија во организацијата, мотивацијата за штрајкот, како и притисоците врз нив се политички мотивирани. Според нив, притисоците се вршат од позиција на одредена политичка партија и немаат врска со социјалните барања на наставниот кадар.

СОНК и институциите имаат обврска да ја почитуваат Конвенцијата за правата на детето, усвоена на Генералното собрание на ОН, со резолуцијата 42/25 од 1989 година, во која, меѓу другото, во член 28, се вели:

Државите членки го признаваат правото на детето на образование  и поради постепеното остварување на ова право врз основа на еднакви можности, посебно:

(а) Го прогласуваат основното образование за задолжително и бесплатно за сите;

(д) На сите деца на располагање им ги ставаат образовните и стручните информации и услугите за професионална ориентација;

(е) Преземаат мерки за поттикнување на редовното посетување  на  училиштата и за намалување на испишувањето од училиштата.

Како организација која се залага за остварување и унапредување на универзалните човекови права, вклучително и правата на детето, ЦИВИЛ предупредува на кршењето на детските права во остварувањето на правото на образование, како и на штетните последици по децата кои произлегуваат од долготрајниот прекин на наставата.


WebOhrid / 27.04.2022 / ЦИВИЛ