22/04/2024
Македонија

Денот на шегата – 1ви Април (Априли-ли-ли)

Во најразлични земји од целиот свет, Денот на шегата се слави секоја година на 1ви април. Понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаџии. 1 април не е национален празник, но секаде е признаен и се прославува како ден кога многумина прават разни шеги и будалштини. Овој ден го одбележува присуството на весели или други шеги, трикови и други практични шеги на различни пријатели, членови на семејството, наставници, соседи, колеги итн.

Традиционално, во некои земји како Канада, Нов Зеланд, Обединетото Кралство и Јужна Африка, шегите траат само до пладне и некој кој прави трикови после пладне го нарекуваат „Априли-ли-ли“ и го исмејуваат „Денот на шегата си замина, ти си будала што се шегуваш“. Во други земји како Франција, Италија, Јужна Кореа, Јапонија, Русија, Холандија, Германија, Бразил, Ирска, Австралија и САД шегите траат цел ден. Во Франција и Италија децата ( и возрасните, кога е соодветно)традиционално на грбовите еден на друг си лепат риби од хартија и викаат „april fish“, на својот јазик („Poisson d’avril! “ „pesce a’aprile!“, односно на француски и италијански).

Најраната врска помеѓу први април и шегата може да се најде во Canterbury Tales-Приказните за Канетбуру на Чаусер (1932година). Многу писатели претпоставиле дека зад создавањето на овој празник стои враќањето на први јануари како Нова Година, но оваа теорија не објаснува некои поранешни тврдења.