Генералка во с.Трпејца

Со акциите за генерално чистење измнатиов викенд беше опфатено с.Трпејца.

Се подигна расфрланиот комунален отпад од јавните и зелените површини, пристапните патеки, површината околу основното училиште и плажата.

Со специјално возило се подигна кабаст и зелен отпад од создадени мини-депонии, а потоа се изврши миење на површините.