20/06/2024
Македонија

Информации за сите заинтересирани членови на партијата кои сакаат да дадат свои предлози во врска со измената на Статутот на партијата

ВМРО-ДПМНЕ ги информира сите заинтересирани членови на партијата, кои сакааат да дадат свои предлози во врска со измената на Статутот на партијата своите предлози да ги достават на следната емаил адреса: statutarna@vmro-dpmne.org.mk