Информации за сите заинтересирани членови на партијата кои сакаат да дадат свои предлози во врска со измената на Статутот на партијата

ВМРО-ДПМНЕ ги информира сите заинтересирани членови на партијата, кои сакааат да дадат свои предлози во врска со измената на Статутот на партијата своите предлози да ги достават на следната емаил адреса: statutarna@vmro-dpmne.org.mk