Избрани најдобрите творби на конкурсот: „Сонце, плодови и лисја црвени и златни насликани на најубавото есенско платно“

Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни и ликовни трудови.

Од пристигнатите литературни творби награди освоија :

  • Прва награда во висина од 7.000,00 денари  Виктор  Милевски   , VI одделение од ОУ„ Григор Прличев“  Охрид
  • Втора награда во висина од 5.000,00 денари, Климент Укоески VI  оддение, од ОУ„ Св.Климент Охридски “ , Охрид
  • Трета награда во висина од 3.000,00 денари, Матеа Колеска, III  одделение, од ОУ„ Григор Прличев“, Охрид

Од пристигнатите ликовни творби награди освоија :

  • Прва награда во висина од 7.000,00 денари Маја Џајкоска, IV одделение, од ОУ „Григор Прличев“,  Охрид
  • Втора награда во висина од 5.000,00 денари Андреј Боев, VIII  одделение, од ОУ„ Св.Климент Охридски “ , Охрид
  • Трета награда во висина од 3.000,00 денари Сара Ораческа , VIII   одделение , од ОУ„ Григор Прличев“ , Охрид

Се молат наградените ученици во придружба на родител да достават трансакциски сметки во Одделението за заштита и влијание врз животната средина при Општина Охрид , на ул. Димитар Влахов  бр.57, Охрид, секој работен ден од 7:30 до 18:00 часот.

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ: ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ВО СОРАБОТКА СО ОХРИДСКИТЕ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА НА ТЕМА