28/02/2024
Регион/Свет

Меѓународен ден за искоренување на сиромаштијата

Меѓународниот ден за искоренување на сиромаштијата се одбележува на 17-ти октомври секоја година, почнувајќи од 1993 година, кога Генералното собрание на Обединетите нации, со резолуцијата 47/196, го назначи овој ден за да се поттикне свеста за потребата за искоренување на сиромаштијата и бедата во сите земји.

Темата за 2019 година е: „Да дејствуваме заедно за да им овозможиме на децата, нивните семејства и заедниците да и стават крај на сиромаштијата“.

Оваа година се одбележува 30-годишнината од усвојувањето на Конвенцијата за правата на децата (UNCRC) на 20 ноември 1989 година. Овој значаен договор за човекови права ги утврдува граѓанските, политичките, економските, социјалните и културните права на секое дете, без оглед на нивната раса, религија или способности.

Конвенцијата го признава правото на секое дете на животен стандард соодветно за физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и социјалниот развој на детето. Сиромаштијата му штети на развојот на децата и доведува до помал приход и здравје подоцна во животот. Кога детската сиромаштија се препознава како негирање на човековите права на децата, тогаш луѓето во позиција на одговорност и моќ се законски обврзани да ги промовираат, штитат и исполнуваат правата на децата.

WebOhrid