Настоска-Николоска: Охрид и Лакочереј заслужуваат подобра иднина и проекти во интерес на сите

„Во Лакочереј реконструкција на Училиштето, санација на Домот, детски игралишта, асфалтирање улици, канализационен систем – проекти за сите.“ – истакна Александра Настоска-Николоска, кандидат за член на Советот на Општина Охрид од ВМРО-ДПМНЕ.

„Охрид и Лакочереј заслужуваат подобра иднина и проекти во интерес на сите.

За таа цел гарантираме:

Изградба и доизградба на канализационен систем во Долно и Горно Лакочереј.

Асфалтирање на главни и споредни улици и проширување на дел од нив. Одржувањето на улиците во Долно и Горно Лакочереј има да биде наша континуирана задача и обврска.

Изградба и реконструкција на детски современи игралишта во Долно и Горно Лакочереј.

За Долно Лакочереј се обврзуваме на реконструкција на ПОУ „Кочо Рацин“.

За Горно Лакочереј гарантираме Санација на Домот.

Заокружи 7 за Промени, Проекти, Победи!

7 за Д-р Кирил Пецаков и ново советничко мнозинство од ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на Македонија“!“ – истакна Настоска-Николоска.