Помилувања по повод 2-ри Август 2018 година

Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, по повод 2-ри Август 2018 година – Националниот празник на Република Македонија, даде помилување на 15 осудени лица, кои делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор.