Поради дефект во прекин водоснабдувањето на главната водоводна мрежа во Оровнички ливади

Се известуваат жителите од селата кои се водоснабдуваат од изворот Св. Еразмо дека поради дефект на главната водоводна мрежа во Оровнички ливади времено ќе биде во прекин водоснабдувањето.
Се работи на отстранување на дефектот.