20/04/2024
Дебрца

Поради дефект во прекин водоснабдувањето на главната водоводна мрежа во Оровнички ливади

Се известуваат жителите од селата кои се водоснабдуваат од изворот Св. Еразмо дека поради дефект на главната водоводна мрежа во Оровнички ливади времено ќе биде во прекин водоснабдувањето.
Се работи на отстранување на дефектот.