Повеќечасовен прекин на услугите на Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook, Instagram и WhatsApp, кои се во сопственост на компанијата Facebook веќе неколку часа не се достапни, односно нивните веб-страни не се отвараат.

Корисниците не може да пристапат кон овие сервиси од 12:30 часот денес, кога е пријавен прекин од страна на голем број корисници од целиот свет.

WebOhrid