05/03/2024
Дебрца

Предлог Буџет на ЕЛС Дебрца 2019 година

Предлагач: Градоначалник на ЕЛС Дебрца Зоран Ногачески
Изработил: дип.еко. Сашо Силјаноски

ПРЕДЛОГ БУЏЕТ НА ЕДНИЦАТА НА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ДЕБРЦА 2019 (кликни тука)

Буџетот е од граѓаните и за граѓаните и затоа секој треба да има пристап и увид во него. Се охрабруваат и се очекуваат Вашите мислења, предлози и сугестии по предлог-Буџетот на општината.