18/07/2024
Охрид

Решение по јавен повик за распределување на буџетските средства од Програмата за спорт и рекреација од буџетот на Општина Охрид за 2022

Градоначалникот на Општина Охрид донесе решение по јавен повик за распоредување на буџетските средства од програмата за спорт и рекреација од буџетот на општина Охрид за 2022 година за финансирање програми од спортски клубови, спортски здруженија, спортски манифестации, спортисти и други правни лица од областа на спортот на територијата на општина Охрид, со што општина Охрид ја изразува својата подготвеност за поддршка и развој на еден од најважните социјални елементи на нашето општество, спортот.

СПОРТИСТ ИНДИВИДУАЛЕЦ

СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ЗДРУЖЕНИЈА

СПОРТСКИ НАСТАНИ, МАНИФЕСТАЦИИ И ПРОЕКТИ

Добитниците на финасиски средства во рок од 10 (десет) работни дена од денот на објавувањето да се пријават во Секторот за спорт, млади и НВО за потпишување на договорите.


ВебОхрид / 04.02.2022 / Општина Охрид