Резултати од конкурсот „Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“ за одделенските и предметните наставници по македонски јазик

Резултати од конкурсот „НАШИОТ КНИЖЕВЕН АЛБУМ СО ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“ за одделенските наставници и предметните наставници по македонски јазик ПРВА КАТЕГОРИЈА – ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ

ПРВО МЕСТО

– Орданка Мицкова, Сандра Здравковска

ООУ “Димитар Миладинов“, Скопје

„Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец – ВЕСЕЛА АЗБУКА“

– ВТОРО МЕСТО

Горан Андовски

ООУ“Петар поп Арсов“, Извор

„Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“

– ТРЕТО МЕСТО

Анета Велкоска, Драгана Стевковски

ООУ “Браќа Миладиновци“, Скопје

„Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец – ДРУГАРУВАМЕ СО ПЕСНИТЕ НА ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ“

ПОСЕБНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ОРИГИНАЛЕН ЕДУКАТИВЕН ПРИСТАП

„Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец – КНИГАТА НА МОЕТО ДЕТСТВО“

– Оливера Божиновска –носител на проектот, Сузана Младенова, Мирослав Митиќ, Маја Дрндаревска

Одделенски наставници во ООУ ,,Свети Климент Охридски“ ,н.Бутел, Скопје

ПОСЕБНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ОСОБЕНО ИНСПИРАТИВЕН ПРИСТАП на тема „Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“:

– Фанче Наумовска, ООУ “Григор Прличев“, Охрид

– Љупка Павловска, ООУ “Димитар Македонски“, Скопје

– Светлана Бобебвска ООУ“Блаже Конески“, Велес

ВТОРА КАТЕГОРИЈА –

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ПРВО МЕСТО

Благица Ангеловска, Душанка Панкова

ООУ„Лазо Ангеловски“, Скопје

“Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец – НАШИОТ ЧАС ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК“

ВТОРО МЕСТО

Марија Брендевска

ООУ„Видое Подгорец“, с. Колешино, Струмица

“Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“

ТРЕТО МЕСТО

м-р Марија Ристова, ООУ„Гоце Делчев“, Штип

“Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“

ПОСЕБНО ПРИЗАНИНЕ ЗА ОРИГИНАЛЕН ИНТЕРАКТИВЕН ЕДУКАТИВЕН ПРИСТАП

Весна Додоевска , Христина Јовчева,

ООУ„Ацо Шопов“ Скопје

“Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“

ПОФАЛЕНИ:

Елизабета Стојческа, ООУ„А.С.Ќиќиш“, Тетово

“Нашиот книжевен албум со Видое Подгорец“ – „Биографија“

Во ООУ “ГРИГОР ПРЛИЧЕВ” Охрид учат генијални деца!

Гран-при награда за генијалната Матеа Стоев и нејзината наставничка ментор Славица Димитровска!