21/05/2024

ветеринарство

Македонија

Европските основи за надзор на употребата на ветеринарно медицинските препарати дел од националното законодавство

Начини на следливост, надзор и контрола на употребата на ветеринарно медицинските препарати и дефинирање на чекорите на постапката за пријавување

Read More