Избрани најдобрите литературни и ликовни творби на објавениот Конкурс на тема: „Есента топла и златна наслика во природата најубави платна“

Жири комисијата ги разгледа пристигнатите литературни и ликовни творби и изврши избор на најдобрите литературни и ликовни трудови. Од пристигнатите

Read more