Доделени субвенции по јавниот повик за субвенционирање на четири категории туристички дејности

Согласно одлуката на Комисијата за доделување на субвенции при Секторот за туризам и ЛЕР, донесена е одлука за доделување на

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2021 година

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59

Read more

Прекин на јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2021 година

Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2021 година

Согласно Програмата за заштита на животната средина и природата за 2021год. за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2020 година

Врз основа на член 5 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на

Read more