Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2021 година

Согласно Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2021 година („Службен гласник на општина Охрид “бр.09-11545/59

Read more

Прекин на јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2021 година

Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување – инвертер клима уред за 2021 година

Согласно Програмата за заштита на животната средина и природата за 2021год. за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на општина Дебрца за купување велосипед во 2020 година

Врз основа на член 5 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на

Read more

Промовирана новата мерка за субвенција за купување нов велосипед во општина Дебрца

“Живеј здраво – вози точак” Воведуваме нова мерка – поддршка на рекреативниот спорт со доделување на поединечна субвенција на физичко

Read more

Јавен повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на општина Охрид за купување велосипеди во 2020 година

Согласно Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид и Програмата за поддршка на локалниот економски развој на

Read more